epuap logo bip logo
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r. 176 dzień roku, imieniny obchodzą: Wilhelm, Antyd i Eulogiusz
Tablica aktualności
 

Zmiana nazewnictwa ulic w sołectwie Niezdara i Tąpkowice

Zgodnie z ustawą  o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego  przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zwaną  dekomunizacyjną) każda gmina w Polsce została zobligowana do zmiany nazw dróg, ulic, mostów i placów oraz nazw budowli upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące  komunizm lub inny ustrój totalitarny.

                              W naszej gminie zmienione zostały dotychczasowe nazwy ulic:
                                                               w sołectwie Tąpkowice
                                                Krasickiego na „Ignacego Krasickiego”,
                                                Sawickiej na „Radosna”,

                                                              w sołectwie Niezdara
                                                Gen. A. Zawadzkiego na „Wodna”
                                                Generała Świerczewskiego na „Dolna”.

Ustawowa zmiana nazwy ulic nie oznacza wymiany dokumentów.

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne.

Oznacza to, że:

  • nie należy wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności,
  • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia      w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG,
  • o zmianie adresu należy też powiadomić różne instytucje, takie jak m. in. bank, zakład pracy, urząd skarbowy, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu itp.
  • zmiana nazwy ulic nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24