epuap logo bip logo
Czwartek, 20 września 2018 r. 263 dzień roku, imieniny obchodzą: Eustachiusz, Eustachy i Fausta
Tablica aktualności
 

Uniwersytet dziecięcy w Ożarowicach 2017/2018

Uniwersytet Dziecięcy w Ożarowicach rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2015 r. Współorganizatorami inicjatywy są Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Gminy Ożarowice. Patronem honorowym Uniwersytetu jest Wójt Gminy Ożarowice.

!! ZAPISY TRWAJĄ !!

Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach będą odbywały się w soboty w Domu Strażaka (ul. Dworcowa 15). W każdym roku akademickim odbywa się 10 interaktywnych wykładów.

Harmonogram zajęć

Dodatkowych informacji udziela w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Anna Giertler,  nr tel. 032/295-93-15 w Urzędzie Gminy Ożarowice – Katarzyna Żak,  nr tel.  032/393-28-79 oraz  660-961-416.

 Dzieci należy zapisywać w wieku od 5-12 lat  poprzez stronę internetową www.wsb.edu.pl/ud

Cel: Głównym celem inicjatywy jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat; rozbudzenie aktywności poznawczej; przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki.

Adresaci: Wykłady i warsztaty w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach skierowane są do dzieci w wieku 6-12 lat. Drzwi Uniwersytetu stoją otworem dla wszystkich dzieci ciekawych świata, niebojących się zadawać pytań i poszukiwać rozwiązań dla swoich wątpliwości.


Partnerzy: Gmina Ożarowice

Forma: Zajęcia w ramach UDO odbywają się w formie wykładów i warsztatów W każdym roku akademickim odbywa się minimum 10 interaktywnych wykładów. Dla zainteresowanych organizowane są fakultatywne warsztaty praktyczne, w których uczestniczą małe, 15-20 osobowe grupy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mają możliwość aktywnego, bezpośredniego uczestnictwa w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań. W zajęciach dydaktycznych uczestniczą wyłącznie studenci Uniwersytetu Dziecięcego /bez rodziców i opiekunów/. 

Tematyka: Wszystkie dziedziny nauki prezentowane w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom rozmaitych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające. 

Indeks i dyplom: Każdy student Uniwersytetu otrzymuje indeks, do którego zbiera zaliczenia z zajęć. Na zakończenie roku akademickiego Studenci nagradzani są dyplomami.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Regulamin

Rejestracja i opłaty
Kontakt

 

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24