epuap logo bip logo
Czwartek, 20 września 2018 r. 263 dzień roku, imieniny obchodzą: Eustachiusz, Eustachy i Fausta
Tablica aktualności
 

Zgłoś projekt do budżetu partycypacyjnego

Do 27 października 2017r można składać propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku. Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia, których pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi 250 000 zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego.

Kto może zgłosić projekt?

- każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w 2017 roku 18 lat,
- organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu tarnogórskiego zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,
- propozycja projektów do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego wymaga poparcia wniosku przez co najmniej 20 mieszkańców powiatu tarnogórskiego.

Jak zgłosić projekt?

Formularz zgłoszenia projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego (www.powiat.tarnogorski.pl) oraz w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1.

Wypełnione formularze projektów składa się w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 – kancelaria pok. nr 1, za pośrednictwem poczty lub przesyła się w wersji elektronicznej na adres kancelaria@tarnogorski.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 r., przy czym oryginalne dokumenty należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w terminie 3 dni od daty ich wysłania.

Formularz zgłoszenia projektu, wzór listy poparcia dla wybranego projektu oraz zasady i procedury dotyczące budżetu partycypacyjnego znaleźć można na stronie: 
http://powiat.tarnogorski.pl/budzet-partycypacyjny-2018

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 32 381 37 63.

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24