epuap logo bip logo
Piątek, 19 października 2018 r. 292 dzień roku, imieniny obchodzą: Ferdynand, Siemowit i Skarbimir
Tablica aktualności
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Śląskie Centrum Perspektyw”, realizowanego przez PROFESJA CAZ SP. Z O.O., w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja w obszarze społecznym, podniesienie kwalifikacji oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy:
1. Dofinansowanie do zatrudnienia; do 2176 zł brutto + zwrot kosztów dojazdu do 150 zł
2. Płatny staż; 997 zł netto + zwrot kosztów dojazdu do 150 zł
3. Kursy zawodowe + stypendium do 532 zł + zwrot kosztów dojazdu
4. Catering;
5. Pakiet ubezpieczeniowy.

Grupą docelową projektu są osoby, które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a więc nie muszą być tam zameldowane) na  terenie gmin Bobrowniki, Siewierz, Mierzęcice, Ożarowice, Woźniki, Świerklaniec, Psary, będące bierne zawodowo tj. pozostające bez stałego zatrudnienia i nie będące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, wliczając w to emerytów, rencistów, studentów studiów niestacjonarnych, osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu, ww. osoby zostaną skierowane na cykl indywidualnych i grupowych zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych, pośredników pracy i psychologów, w trakcie których na podstawie zebranych informacji, dla każdego z uczestników zostanie przygotowany indywidualny plan działania, pozwalający na nakierowanie uczestnika do dalszych etapów rekrutacji.
Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostają kierowani na kursy zawodowe, staże, zatrudnienie subsydiowane.

Kursy zawodowe realizowane w ramach projektu (z wyłączeniem prawa jazdy) będą kończyć się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu / świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.

Rekrutacja trwa do dn. 30 listopada 2018 r. Ilość miejsc ograniczona (50 osób).

Kontakt:
ul. Katowicka 115/119
41-500 Chorzów

577 888 627
882 503 506

http://www.grupaprofesja.com/slaskie-centrum-perspektyw/

 

 

 

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24