epuap logo bip logo
Czwartek, 27 czerwca 2019 r. 178 dzień roku, imieniny obchodzą: Włodzisław, Cyryl i Bożydar
Tablica aktualności
 

29.11.2018r -II Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w  Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się II sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Wybór Sekretarza obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.

4.Przyjęcie protokołu z sesji Nr I/2018.

5.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 1/II,

6.2) powołania Zastępcy  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 2/II,

6.3) powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 3/II,

6.4) powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 4/II,

6.5) powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych – projekt nr 5/II,

6.6) powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych – projekt nr 6/II,

6.7) powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – projekt nr 7/II,

6.8) powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  – projekt nr 8/II,

6.9)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2018-2029 – projekt nr 9/II,

6.10)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2018 – projekt nr 10/II,

6.11) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 rok – projekt nr 11/II,

6.12) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2019 rok – projekt nr 12/II,

6.13) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2019 rok – projekt nr 13/II,

6.14) określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2019 rok – projekt nr 14/II,

6.15) wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXVII/423/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” – projekt nr 15/II,

6.16) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w sołectwie Zendek w części północnej, ograniczonej od południa Potokiem Trzonia – projekt nr 16/II,

6.17) nadania nazwy ulicy – projekt nr 17/II,

6.18) nadania nazwy ulicy – projekt nr 18/II,

6.19) nadania nazwy ulicy – projekt nr 19/II,

6.20) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 20/II,

6.21) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 21/II,

6.22) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/II.

7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.

8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

9.   Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad sesji.

Nagrania z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24