epuap logo bip logo
Czwartek, 27 czerwca 2019 r. 178 dzień roku, imieniny obchodzą: Włodzisław, Cyryl i Bożydar
Tablica aktualności
 

19.12.2018r -III Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 19 grudnia 2018 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się III sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr II/2018.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2018-2029 – projekt nr 1/III,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2018  – projekt nr 2/III,
6.3) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030– projekt nr 3/III,
6.4)  uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2019 – projekt nr 4/III,
6.5) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice– projekt nr 5/III,
6.6) ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Gminy Ożarowice – projekt nr 6/III,
6.7) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 7/III,
6.8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 8/III,
6.9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 9/III,
6.10) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 10/III,
6.11) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  – projekt nr 11/III,
6.12) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 – projekt nr 12/III,
6.13) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku  – projekt nr 13/III,
6.14) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2019 roku – projekt nr 14/III,
6.15) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych na 2019 rok– projekt nr 15/III,
6.16) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2019 rok – projekt nr 16/III,
6.17) rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/III,
6.18) rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/III,
6.19) rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia wynagrodzenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia Wójtowi Gminy Ożarowice – projekt nr 19/III,
6.20) postawienia w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach – projekt nr 20/III. 
7.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.  Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24