epuap logo bip logo
Poniedziałek, 11 listopada 2019 r. 315 dzień roku, imieniny obchodzą: Marcin, Spycisław i Bartłomiej
Tablica aktualności
 

Akcja zima 2018/2019 -utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym

Urząd Gminy Ożarowice informuje, że wykonawcą w zakresie utrzymania dróg w okresie zimowym jest firma:

                                 WPTUPH Andrzej Frączek ul. Stawowa 10 , 42-625 Ożarowice

 tel. 32/2840363   lub   607 215 052

UG Ożarowice - inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg; (w godzinach pracy urzędu) 
tel. 32/3932887   lub   602 481 172

Jednocześnie informujemy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli przyległych do dróg nieruchomości obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24