epuap logo bip logo
Poniedziałek, 19 sierpnia 2019 r. 231 dzień roku, imieniny obchodzą: Juliusz, Jan i Sebald
Tablica aktualności
 

16.01.2019r -IV Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 16 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się IV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr III/2018.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030 – projekt nr 1/IV,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019  – projekt nr 2/IV,
6.3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2019 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 3/IV,
6.4) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarowice – sołectwo Tąpkowice (zad. 1.2 cz. 2 i 1.3.1)” – projekt nr 4/IV,
6.5) poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy – projekt nr 5/IV,
6.6) ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ożarowice – projekt nr 6/IV,
6.7) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 7/IV,
6.8) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 8/IV,
6.9) rozpatrzenia petycji dotyczącej nagrywania obrazu i dźwięku posiedzeń komisji Rady Gminy – projekt nr 9/IV,
6.10) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 10/IV,
6.11) rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przeprowadzonej nielegalnie rekultywacji gruntów leżących w dorzeczu rzeki Brynica w Niezdarze – projekt nr 11/IV,
6.12) rozpatrzenia wniosku dotyczącego  przeprowadzenia czynności kontrolnych w sprawie przeprowadzenia nielegalnego procesu rekultywacji gruntów na działkach osób prywatnych oraz będących własnością Gminy Świerklaniec –projekt nr 12/IV.
7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
9.   Sprawy różne.
10.   Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24