epuap logo bip logo
Czwartek, 19 września 2019 r. 262 dzień roku, imieniny obchodzą: Festus, January i Zuzanna
Tablica aktualności
 

05.03.2019r -V Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 5 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się V sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr IV/2019.
5. Podsumowanie konkursu „Stop mowie nienawiści” i wręczenie nagród laureatom.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030 – projekt nr 1/V,
9.2)  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019  – projekt nr 2/V,
9.3)  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV.56.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód  Gminy – projekt nr 3/V,
9.4)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym– projekt nr 4/V
9.5)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym– projekt nr 5/V
9.6)  ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ożarowice – projekt nr 6/V,
9.7)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  – projekt nr 7/V,
9.8)  rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie przez organ kontrolny Gminy Ożarowice tj. Radę Gminy Ożarowice całokształtu procesu pn. Akcja Zima 2018/2019 – projekt nr 8/V,
9.9)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 9/V,
9.10) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 10/V,
9.11) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 11/V,
9.12) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 12/V.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad sesji.
 

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24