Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo bip logo
Środa, 27 maja 2020 r. 148 dzień roku, imieniny obchodzą: Izydor, Juliusz i Jan
Tablica aktualności

23.05.2019r -VII Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 23 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się VII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji
2. Wybór Sekretarza obrad
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr VI/2019
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy
6. Sprawozdanie z działalności NZOZ Promed sp. z o. o. w Tąpkowicach – 2018 rok
7. Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030– projekt nr 1/VII,
9.2)  wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019  – projekt nr 2/VII,
9.3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku  –projekt nr 3/VII,
9.4) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Ożarowice – projekt nr 4/VII
9.5)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 5/VII
9.6)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 6/VII,
9.7)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – projekt nr 7/VII,
9.8)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – projekt nr 8/VII,
9.9)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/VII,
9.10)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 10/VII,
9.11)  przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ożarowice – projekt nr 11/VII,
9.12)  zmieniająca uchwałę Nr XLII/471/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 października 2018r., w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pyrzowice w jego granicach administracyjnych - projekt nr 12/VII,
9.13)  wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ożarowice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice – projekt nr 13/VII,
9.14)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 14/VII,
9.15)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 15/VII,
9.16)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/VII,
9.17)  rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/VII,
9.18)  rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2019 roku – projekt nr 18/VII.

10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24