epuap logo bip logo
Niedziela, 23 lutego 2020 r. 54 dzień roku, imieniny obchodzą: Romana, Izabela i Polikarp
Tablica aktualności
 

UWAGA! ZMIANY ZASAD ZBIERANIA ODPADÓW!

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 01.01.2020 r. na terenie Gminy Ożarowice zostanie wprowadzony obowiązek segregacji odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, że właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie będzie mógł zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów i oddawać ich podczas odbioru. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zobligowani są do złożenia nowych deklaracji, w których wskażą prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Nowe deklaracje będą obowiązywać od stycznia 2020 r.
Osoby, które mają złożoną deklarację i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nie muszą składać deklaracji ponownie.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje opłatę podwyższoną  za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki za odpady zbierane selektywnie ustalonej przez radę gminy.

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24