Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 23 września 2020 r. 267 dzień roku, imieniny obchodzą: Zachariasz, Zachary i Krzysztof
Tablica aktualności

19.12.2019r -XIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 19 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz.12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XII/2019.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata      2019-2032  – projekt nr 1/XIII,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019  – projekt nr 2/XIII,
6.3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
–projekt nr 3/XIII,
6.4) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 –projekt nr 4/XIII,
6.5) uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2020 – projekt nr 5/XIII,
6.6) uchylenia Uchwały Nr XVIII/188/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2016 r.  w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne –projekt nr 6/XIII,
6.7) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 7/XIII,
6.8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy – projekt nr 8/XIII,
6.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 9/XIII,
6.10) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice, w roku szkolnym 2019/2020 –projekt nr 10/XIII,
6.11) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku – projekt nr 11/XIII,
6.12) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2020 roku
-projekt nr 12/XIII,
6.13) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych na 2020 rok
-projekt nr 13/XIII,
6.14) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2020 rok - projekt nr 14/XIII,
6.15) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 15/XIII,
6.16) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XIII,
6.17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XIII,
6.18) przekazania petycji z dnia 5 grudnia 2019 roku wg właściwości do Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, KNF, Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskic oraz klubów poselskich – projekt nr 18/XIII.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24