Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo bip logo
Sobota, 12 lipca 2020 r. 193 dzień roku, imieniny obchodzą: Leona, Weronika i Euzebiusz
Tablica aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Ożarowice -Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. z 2019r.,poz.1728) ogłaszam nabór na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w terminie od dnia 1 września  do dnia 30 listopada 2020r.  

 1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie danej gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 3. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają wymagane dane na załączonym formularzu zgłoszeniowym wraz z podpisaną klauzulą RODO do Gminnego Biura Spisowego w Ożarowicach - Urząd Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15 , osobiście lub pocztą tradycyjną w godzinach pracy Urzędu Gminy w kopertach z napisem „ Nabór na rachmistrza terenowego”.
 5. Dokumenty które wpłyną po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 6. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.

Więcej informacji, formularze dostępne na stronie BIP (urząd gminy -oferty pracy) (kliknij SPIS ROLNY 2020)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24