Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Niedziela, 17 października 2021 r. 290 dzień roku, imieniny obchodzą: Rudolf, Wiktor i Rudolfina
Tablica aktualności

14.09.2021r -XXVII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 14 września 2021 roku (wtorek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVI/2021.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034 – projekt nr 1/XXVII,
6.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021 – projekt  nr 2/XXVII,
6.3)  zasad ustalenia tygodniowego obniżonego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora jednostki oświatowej prowadzonej przez Gminę Ożarowice– projekt nr 3/XXVII,
6.4)  przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Ożarowice w zakresie  profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)8 w Gminie Ożarowice na lata 2022-2027– projekt nr 4/XXVII,
6.5)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 5/XXVII,
6.6)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 6/XXVII,
6.7)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej– projekt nr 7/XXVII,
6.8)  przyjęcia zmiany Uchwały nr VII.99.2019 z dnia 23 maja 2019 roku Rady Gminy Ożarowice w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarowice – projekt nr 8/XXVII,
6.9)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 9/XXVII,
6.10)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach– projekt nr 10/XXVII,
6.11)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 11/XXVII,
6.12)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 12/XXVII,
6.13)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 13/XXVII,
6.14)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 14/XXVII.
7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
9.   Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24