Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Czwartek, 9 grudnia 2021 r. 343 dzień roku, imieniny obchodzą: Waleria, Joachim i Delfina
Tablica aktualności

24.11.2021r -XXIX Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 24 listopada 2021 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXVIII/2021.
5.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ożarowice za rok szkolny 2020/2021.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034 
– projekt nr 1/XXIX,
7.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021 – projekt  nr 2/XXIX,
7.3)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Celiny w jego granicach administracyjnych – projekt nr 3/XXIX,
7.4)  określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2022 rok – projekt nr 4/XXIX,
7.5)  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2022 rok – projekt 5/XXIX,
7.6)  obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 – projekt nr 6/XXIX,
7.7)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2022 rok – projekt nr 7/XXIX,
7.8)  zwolnień w podatku od nieruchomości – projekt nr 8/XXIX,
7.9)  ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 9/XXIX,
7.10)  zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice
–projekt nr 10/XXIX
7.11)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – projekt nr 11/XXIX,
7.12)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/XXIX,
7.13)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 13/XXIX,
7.14)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 14/XXIX,
7.15)  utworzenia jednostki budżetowej Gminy Ożarowice pod nazwą Żłobek w Tąpkowicach i nadania jej statutu – projekt nr 15/XXIX,
7.16)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XXIX,
7.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XXIX,
7.18)  ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 23 marca 2021 roku – projekt 18/XXIX,
7.19)  rozpatrzenia podania z dnia 24 września 2021 roku – projekt nr 19/XXIX,
7.20)  rozpatrzenia wniosku z dnia 6 października 2021 roku – projekt nr 20/XXIX,
7.21)  uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 21/XXIX,
7.22)  powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 22/XXIX.

8.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
9.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10.  Sprawy różne.
11.  Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24