Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 17 maja 2022 r. 137 dzień roku, imieniny obchodzą: Bruno, Wiktor i Montan
Tablica aktualności

28.04.2022r -XXXIV Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIII/2022.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034  – projekt nr 1/XXXIV,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt nr 2/XXXIV,
6.3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym – projekt nr 3/XXXIV,
6.4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 4/XXXIV,
6.5) wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VI/53/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu – projekt nr 5/XXXIV,
6.6) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 6/XXXIV,
6.7) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
–projekt 7/XXXIV,
6.8) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 8/XXXIV,
6.9) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 9/XXXIV,
6.10) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 10/XXXIV,
6.11) rozpatrzenie petycji w sprawie instalacji fotowoltaicznej – projekt nr 11/XXXIV.
7.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.  Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

Informuję mieszkańców Gminy Ożarowice że zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP.
Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24