Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 25 marca 2023 r. 84 dzień roku, imieniny obchodzą: Nikodem, Maria i Lutomysł
Tablica aktualności

Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Ożarowice

Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się numer rachunku bankowego Gminy Ożarowice, na który należy uiszczać opłaty lokalne (oprócz opłaty tzw. "śmieciowej") oraz należności za czynsze dzierżawne, numer ten to:

67 8467 0001 0000 2974 5000 0314

Przy wpłatach należności przez urzędy skarbowe, dotacji, subwencji i innych dochodów stanowiących dochód gmin nadal obowiązuje rachunek bankowy:  48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

Numer konta, na które należy wpłacać podatki począwszy od należności za rok podatkowy 2014 również ulegnie zmianie. Każdy z Państwa otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego służący wyłącznie do wnoszenia należności z tytułu podatków lokalnych.

Przypominamy o konieczności złożenia stosownej deklaracji (osoby prawne) lub informacji (osoby fizyczne) w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian dotyczących gruntów czy też budynków podlegających opodatkowaniu.
 


Jednocześnie informujemy, iż zmieniają się zasady uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę uiszcza się bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pierwszą opłatę za miesiąc styczeń 2014 r. należy uregulować do dnia 15 lutego 2014r.

Każdy z Państwa otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego służący wyłącznie do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na początku 2014 roku otrzymacie Państwo, także blankiety wpłat z kwotą opłaty, zgodną ze złożoną wcześniej deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie przypominamy, iż podstawą ustalenia wysokości opłaty jest liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i każda zmiana liczby mieszkańców (np. urodzenie, zgon, zmiana miejsca zamieszkania), wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia, w którym zmiana nastąpiła.

Płatności można dokonywać przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Banku Spółdzielczego w Świerklańcu oraz jego filiach w Tąpkowicach i Ożarowicach.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24