Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 30 maja 2023 r. 150 dzień roku, imieniny obchodzą: Ferdynand, Jan i Andronik
Tablica aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice pod nazwą: „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice – część II”

Wójt Gminy Ożarowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ożarowice w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę powierzenia wykonywania zadania publicznego.

W ramach konkursu wyłoniony zostanie podmiot/y, który będzie realizować następujące zadania publiczne:
Zadanie nr 1 – Organizacja wydarzenia aktywizującego dla Seniorów Ożarowice 2023.
Zadanie nr 2 - Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań, które będą realizowane w okresie od  01 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.   

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy i integracji społecznej:
a)  organizacje pozarządowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie w zakresie pomocy i integracji społecznej;
b)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy i integracji społecznej

Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 25.05.2023 r

Szczegóły w załącznikach poniżej:
OGŁOSZENIE KONKURSU (plik pdf)
WZÓR OFERTY (plik pdf)
WZÓR OFERTY (plik docx)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24