Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 30 maja 2023 r. 150 dzień roku, imieniny obchodzą: Feliks, Ferdynand i Jan
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Uskrzydlamy"

 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Uskrzydlamy"
Niezdara, ul.Świerczewskiego 49
42-624 Tąpkowice
511 750 960
32 287 12 18

uskrzydlamy@amorki.pl

Stowarzyszenie ma na celu aktywizację środowiska dzieci i młodzieży, wskazanie mu możliwości rozwoju swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń z innymi środowiskami i ich integracja, podejmowanie wspólnych działań.
Organizujemy zajęcia muzyczne, teatralne i językowe, realizujemy projekty inicjatyw lokalnych, EVS i wymian międzynarodowych finansowane m.in.. z programu "Młodzież w działaniu" . Pomagamy przy organizacji imprez, projektów, wypoczynku - innym organizacjom, stowarzyszeniom, których działania skierowane są do najmłodszego pokolenia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obszary działań:

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Instytucja szkoleniowa

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24