epuap logo bip logo
Poniedziałek, 25 czerwca 2018 r. 176 dzień roku, imieniny obchodzą: Fiebrosław, Wilhelm i Antyd
Tablica aktualności
 

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Zapraszamy wszystkich odważnych młodych ludzi do angażowania się w sprawy młodzieży w regionie i w sprawy ważne dla całego naszego województwa! Szczegółowo całą procedurę wyborczą określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Poniżej przedstawiamy w kilku prostych krokach informację na temat tego, kto może i jak może zostać radnym Młodzieżowego Sejmiku.

Każdy, kto spełnia wskazane warunki, ma szansę zostać radnym! Zachęcamy do udziału w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku a tych, którym nie uda się objąć mandatu radnego, zachęcamy do jego wspierania i aktywnego udziału w podejmowanych przez niego inicjatywach.

Ważne:

Termin zgłaszania kandydatów na radnych Młodzieżowego sejmiku upływa 30 września 2017 r.

Kto może zostać Radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego?

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego
  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia
  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składa się z 62 radnych, wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • młodzieżowe rady – 45 radnych;
  • samorządy studenckie – 10 radnych;
  • osoby indywidualne – 7 radnych.

Jak zostać radnym?

Krok 1 i najważniejszy

Odważ się i podejmij decyzję, weź sprawy w swoje ręce!

Krok 2

Wypełnij i dostarcz formularz (formularz do pobrania na stronie www.mlodzi.slaskie.pl w zakładce O nas  ® Formularz zgłoszeniowy )

W celu zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku:

  • młodzieżowe rady – przekazują formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • samorządy studenckie – przekazują formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • osoby indywidualne – przekazują formularz zgłoszeniowy kandydata na radnego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i dołączają do niego rekomendacje co najwyżej 3 organizacji pozarządowych lub innych podmiotów społecznych potwierdzających aktywną działalność kandydata

Wypełniony formularz złóż w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego lub prześlij na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Krok 3

Weź udział w wyborach

Ostatnim etapem wyborów jest losowanie, które przeprowadzane jest w sposób jawny.

Przyjdź na losowanie. O miejscu i dacie losowania dowiesz się z informacji zamieszczanych na tej stronie internetowej.

Krok 4

Obejmij mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Jeśli losowanie okazało się dla Ciebie szczęśliwe, przyjdź na sesję inauguracyjną Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego!

Terminy poszczególnych etapów wyborów znajdziesz na stronie www.mlodzi.slaskie.pl w zakładce O nas  ® Terminarz wyborczy)

Szczegóły dotyczące systemu wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, dostępny na stronie www.mlodzi.slaskie.pl w zakładce Sejmik Młodzieżowy ® Regulamin.

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24