epuap logo bip logo
Piątek, 19 października 2018 r. 292 dzień roku, imieniny obchodzą: Ziemowit, Kleopatra i Ferdynand
Tablica aktualności
 

Konsultacje społeczne projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”

Gmina Ożarowice zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Osi  Priorytetowej  XII  Infrastruktura edukacyjna, Działanie  12.1. Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie  12.1.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie badania ankietowego. W celu wypełnienia ankiety należy ją pobrać z Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Ożarowice, z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ożarowice lub ze strony internetowej Gminy Ożarowice (www.ozarowice.pl), wypełnić, a następnie złożyć w budynku Urzędu Gminy Ożarowice – Biuro Obsługi Klienta pokój nr 11 lub  przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ug.ozarowice.pl

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (plik pdf)


ANKIETA (plik pdf)

Konsultacje trwać będą w okresie od 21 września 2017 roku do 20 października 2017 roku.

Uwagi złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24