epuap logo bip logo
Niedziela, 26 maja 2019 r. 146 dzień roku, imieniny obchodzą: Alwin, Emil i Ewelina
Tablica aktualności
 

Nabór oraz realizacja projektu pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice". Dot. odnawialnych źródeł energii

Informujemy, że wyłoniona została firma, której zlecono przeprowadzenie weryfikacji złożonych przez mieszkańców ankiet dla przedsięwzięcia  pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” w ramach RPO WSL 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Niskoemisyjna, działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 (projekt w formule grantowej).

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKU (kliknij)

Do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami upoważnieni zostali przedstawiciele firmy:
SEMPERUM S.C. z siedz. w Katowicach przy ul. Stara Kłodnicka 50

  1. Oskar Żerdziński
  2. Paulina Golara
  3. Mateusz Paszko
  4. Kamil Dyląg
  5. Jerzy Prandzioch
  6. Krzysztof Domachowski
  7. Artur Parkitny
  8. Maciej Pyda

W sprawie  ewentualnej weryfikacji danych w/w osób  informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. 393- 28-77 lub u sołtysa.

Zarządzenie nr WG.0050.206.2017 Wójta Gminy Ożarowice z dn.04.12.2017r w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia naboru oraz realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice".

Regulamin naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice".

Załączniki do Regulaminu:

Zał. nr 1 -Sposób przeprowadzenia projektu grantowego -harmonogram działań

Zał. nr 2 -Deklaracja udziału w projekcie

Zał. nr 3 -Wstępna ankieta dot. instalacji OZE

Zał. nr 4 -Oświadczenie niewykorzystywaniu energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarczej

Zał. nr 5 -Oświadczenie zasiedlenia budynku w fazie budowy z terminem oddania do użytkowania nie później niż do dnia 31.12.2018r

Zał. nr 6 -Oświadczenie dotyczące wymiany poszycia dachu wykonanego z eternitu

Zał. nr 7 -Wniosek o udzielenie grantu

Zał. nr 8 -Zapytanie ofertowe

Zał. nr 9 -Wzór umowy o powierzenie grantu

Zał. nr 10 -Wniosek o płatność

MATERIAŁY INFORMACYJNE (prezentacja ze spotkań)

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24