epuap logo bip logo
Sobota, 7 grudnia 2019 r. 341 dzień roku, imieniny obchodzą: Ambroży, Marcin i Ninomysł
Tablica aktualności
 

informacja o wstrzymaniu ruchu drogowego 02.06.2019r w Ożarowicach (na trasie VI biegu ulicznego)

W związku z odbywającym się VI Biegiem Ulicznym i III Nordic Walking na 5720 m w dniu 02.06.2019r w Ożarowicach na ulicach Szkolna, Kościuszki, Witomin, Tarnogórska, Sportowa ruch drogowy zostanie wstrzymany w godzinach od 13.00 - 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.

Plan zabezpieczenia trasy„VI Bieg Uliczny i III Nordic Walking na 5720m” Ożarowice,02.06.2019r

Organizatorzy:

  1. Urząd Gminy w Ożarowicach
  2. Szkoła Podstawowa w Ożarowicach
  3. Uczniowski Klub Sportowy „ Ożarowice”

Termin: 2 czerwca 2019 r. w godz. 11 00 – 15 00
Osoba odpowiedzialna za przebieg i zabezpieczenie imprezy : Katarzyna Kwiecień tel. 609568335

Plan trasy biegu (klikij na mapkę aby powiększyć)

1.Organizatorzy imprezy zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.

2. W szczególności Organizator imprezy zapewnia:
1) spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska – brak wymagań;
2) wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną – 10 osób, ubrane w pomarańczowe i żółte znaczniki;
3) pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne – obsługa medyczna zabezpieczona przez NZOZ PROMED Zwycięstwa 15, 42-624 Tąpkowice
4) zorganizowanie  łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy; – kontakt telefoniczny;
5) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych – nie dotyczy;
6) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy; – brak wymagań;
7) środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne, – brak wymagań;
b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
c) bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy. – brak wymagań;

3. Organizatorzy imprezy zobowiązują się do:
1) uzgodnienia z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
2) współdziałania z Policją w zakresie:
a) uzgadniania przebiegu trasy lub miejsca imprezy,
b) stosowania poleceń dotyczących prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
c) dokonania wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
3) sporządzenia planu określającego sposób zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy, obejmujący:
a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby – zostanie sporządzona na odprawie w dniu zawodów
b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją – zadaniem służb jest wstrzymanie ruchu drogowego na czas zawodów tj. od 13.00-14.30
c) rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania- brak środków technicznych
d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy,- za zawodnikami będzie jechał samochód straży pożarnej wraz ratownikiem medycznym oraz będzie obsługa medyczna na mecie
e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy – brak miejsc niebezpiecznych
f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,- przed zawodnikami będzie jechać wolontariusz na rowerze w żółtej kamizelce drogowej
g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,- nie uwzględnia się zezwoleń
h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy, - kontakt telefoniczny
i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania; - informacja na stronie internetowej gminy, oraz na bieżąco podczas biegu udzielana przez osoby współpracujące z organizatorem

4) Opracowanie regulaminu oraz programu imprezy;
5) Dokonanie ustaleń z Policją terminów wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy.
6) Zapewnienie realizacji planu, o którym mowa w pkt 3;
7) Uzgodnienie z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
8) Powiadomienie przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
9) Na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracowanie projektu organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;

Siły niezbędne do zabezpieczenia zawodów wyglądają następująco:

  1. Policja – 2 patrole, 4 osoby
  2. OSP Ożarowice – 2 patrole,  12 osób
  3. Organizatorzy – 15 osób

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24