epuap logo bip logo
Piątek, 24 stycznia 2020 r. 24 dzień roku, imieniny obchodzą: Chwalibog, Franciszek i Milena
Tablica aktualności
 

22.08.2019r -IX Sesja Rady Gminy Ożarowice

W dniu 22 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15  odbędzie się IX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

Projekt porządku obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII/2019.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Przestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty 2018/2019.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2019-2030  -projekt nr 1/IX,
7.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2019 – projekt  nr 2/IX,
7.3)  uchwalenia Statutu Gminy Ożarowice – projekt nr 3/IX,
7.4)  ustalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarowice – projekt nr 4/IX,
7.5)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie gminy Ożarowice – projekt nr 5/IX,
7.6)  przyjęcia rezygnacji i odwołania delegata do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach – projekt nr 6/IX,
7.7)  wyznaczenia delegata do stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” z siedzibą w Pyrzowicach – projekt nr 7/IX,
7.8)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – projekt nr 8/IX,
7.9)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – projekt nr 9/IX,
7.10)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny – projekt nr 10/IX,
7.11)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/IX,
7.12)  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 12/IX,
7.13)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 13/IX,
7.14)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 14/IX,
7.15)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 15/IX,
7.16)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 16/IX,
7.17)  poparcia inicjatywy dotyczącej budowy ronda na drodze dojazdowej do MPL Katowice w sołectwie Pyrzowice – projekt nr 17/IX,
7.18)  poparcie inicjatywy dotyczącej budowy kładki dla pieszych na drodze dojazdowej do MPL Katowice w sołectwie Pyrzowice - projekt nr 18/IX,
7.19)  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2020-2023 – projekt nr 19/IX,
7.20)  powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencji 2020-2023 –  projekt nr 20/IX,
7.21) rozpatrzenia wniosku z dnia 3 czerwca 2019 roku – projekt nr 21/IX,
7.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/IX,
7.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/IX,
7.24) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 24/IX,
7.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/IX,
7.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/IX,
7.27) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 27/IX,
7.28) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/IX,
7.29) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 29/IX,
7.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/IX.
8.   Podsumowanie pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 roku.
9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
10.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.  Sprawy różne.
12.  Zakończenie obrad sesji.

Transmisje online i nagrania
z Sesji Rady Gminy Ożarowice

powrót

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24