epuap logo bip logo
Wtorek, 22 października 2019 r. 295 dzień roku, imieniny obchodzą: Filip, Sewer i Kordula
Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego...
 

Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarowice

 

Kanalizacja w Ożarowicach dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarowice”, realizowany w ramach projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” ma na celu wybudowanie sieci kanalizacyjnej w gminie Ożarowice.

Głównym celem, jaki postawiła przed sobą Gmina Ożarowice, jest ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie standardu życia oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców. Gmina chce osiągnąć to założenie poprzez realizację projektu  kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”. Zakłada on stworzenie sieci kanalizacyjnych - systemu połączonych ze sobą przewodów, służących do odprowadzania ścieków do oczyszczalni -  w gminach Mierzęcice, Ożarowice oraz sołectwie Brynica gminy Miasteczko Śląskie, a także w strefie okołolotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Działania podejmowane w ramach projektu przynoszą efekty. Wykonawcy uzyskali również na budowę. Prace związane z budową kanalizacji rozpoczęły się w sołectwie Zendek, oraz w sołectwie Ożarowice.

Harmonogram projektu przewiduje zakończenie wszystkich prac do 31.12.2014 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24