epuap logo bip logo
Czwartek, 19 września 2019 r. 262 dzień roku, imieniny obchodzą: Więcemir, Teodor i Wilhelmina
Stowarzyszenia
 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Uskrzydlamy"

 

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Uskrzydlamy"
Niezdara, ul.Świerczewskiego 49, 42-624 Tąpkowice
511 750 960
32 287 12 18

uskrzydlamy@amorki.pl


O Nas:

Stowarzyszenie ma na celu aktywizację środowiska dzieci i młodzieży, wskazanie mu możliwości rozwoju swoich zainteresowań, wymiany doświadczeń z innymi środowiskami i ich integracja, podejmowanie wspólnych działań.
Organizujemy zajęcia muzyczne, teatralne i językowe, realizujemy projekty inicjatyw lokalnych, EVS i wymian międzynarodowych finansowane m.in.. z programu "Młodzież w działaniu" . Pomagamy przy organizacji imprez, projektów, wypoczynku - innym organizacjom, stowarzyszeniom, których działania skierowane są do najmłodszego pokolenia.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Obszary działań:

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- muzyka
- teatr
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Instytucja szkoleniowa

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24