epuap logo bip logo
Poniedziałek, 17 lutego 2020 r. 48 dzień roku, imieniny obchodzą: Sylwin, Sylwina i Julian
Stowarzyszenia
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego "ZENDEK"

      Informujemy, że dnia 13.08.2012r Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego ZENDEK". Tym samym oficjalnie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenie sołectwa Zendek. Grupa członków-założycieli uznała, że pragnie czynnie uczestniczyć w rozwoju miejscowości, aktywizować jej mieszkańców oraz budować w nim poczucie przynależności do wspólnoty mającej własną historię, tradycję, obyczaje i tożsamość.

NIP: 6452536044
REGON: 243011219
KRS: 0000429751

Siedziba i adres Stowarzyszenia:                                            Adres korespondencyjny:
ul.Główna 118,   42-625 Zendek                                          ul.Strąków 9c, 42-625 Zendek

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24