epuap logo bip logo
Czwartek, 19 września 2019 r. 262 dzień roku, imieniny obchodzą: Trofim, Konstancja i Festus
Stowarzyszenia
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego "ZENDEK"

      Informujemy, że dnia 13.08.2012r Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju lokalnego ZENDEK". Tym samym oficjalnie rozpoczęło działalność Stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz poprawy jakości życia na terenie sołectwa Zendek. Grupa członków-założycieli uznała, że pragnie czynnie uczestniczyć w rozwoju miejscowości, aktywizować jej mieszkańców oraz budować w nim poczucie przynależności do wspólnoty mającej własną historię, tradycję, obyczaje i tożsamość.

NIP: 6452536044
REGON: 243011219
KRS: 0000429751

Siedziba i adres Stowarzyszenia:                                            Adres korespondencyjny:
ul.Główna 118   42-625 Zendek                                              Piotr Tafil ul.Strąków 9c, 42-625 Zendek

Zarząd:
Tafil Piotr -Prezes
Szynal Henryk -Z-ca Prezesa
Hyla Sławomir -Sekretarz
Zimnik Danuta -Skarbnik
Lazar Wiesława -Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Duda Wiesław
Głogowski Kazimierz
Soboń Grażyna

prześlij drukuj

Gmina Ożarowice
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24