Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 15 lipca 2020 r. 197 dzień roku, imieniny obchodzą: Włodzimierz, Roksana i Egon
Tablica aktualności

05.02.2020r -XIV Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 5 lutego 2020 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIII/2019.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata       2020-2032  – projekt nr 1/XIV,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020  – projekt nr 2/XIV,
6.3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem w 2020 roku punktu informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Ożarowice – projekt nr 3/XIV,
6.4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 4/XIV,
6.5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 5/XIV,
6.6) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 6/XIV,
6.7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 7/XIV,
6.8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XIV,
6.9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XIV,
6.10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/XIV,
6.11) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 11/XIV,
6.12) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/XIV,
6.13) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 13/XIV,
6.14) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym – projekt nr 14/XIV,
6.15) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice – Etap I – projekt nr 15/XIV,
6.16) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarowice na lata 2020-2022
– projekt nr 16/XIV,
6.17) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarowice na lata 2020-2025 – projekt nr 17/XIV,
6.18) realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych programu„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 – projekt nr 18/XIV,
6.19) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 19/XIV,
6.20) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XIV,
6.21) rozpatrzenia wniosku z dnia 11 grudnia 2019 roku – projekt nr 21/XIV,
6.22) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 22/XIV,
6.23) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 23/XIV,
6.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XIV,
6.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XIV,
6.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XIV,
6.27) rozpatrzenia wniosku z dnia 23 grudnia 2019 roku – projekt nr 27/XIV,
6.28) rozpatrzenia wniosku z dnia 26 grudnia 2019 roku – projekt nr 28/XIV,
6.29) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 29/XIV,
6.30) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XIV.
 7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
 8.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2019 rok.
10.   Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za 2019 rok.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24