Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 19 czerwca 2024 r. 171 dzień roku, imieniny obchodzą: Michalina, Borzysław i Gerwazy
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Ożarowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu Informacyjnego Gminy Ożarowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykiem w urzędzie.   E-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl    Telefon: 323932860

W ramach strony internetowej dostępne jest menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala to na szybkie przejście do następych sekcji strony. Strona posiada wersję kontrastową, oraz mozliwość zmiany wielkości czcionki

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ożarowice
 • Adres: Urząd Gminy Ożarowice
  ul.Dworcowa 15
  42-625 Ożarowice
 • E-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl
 • Telefon: 323932860

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
 
Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
Dla klientów dostępne jest jedno wejście od ulicy Dworcowej do którego prowadzą schody oraz winda umożliwiająca osobie z niepełnosprawnością ruchową wjazd przed wejście urzędu. Przy wejściu do budynku zainstalowany jest dzwonek przywołujący pracownika. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie kondygnacje (parter oraz pierwsze piętro). Na parterze w pokoju nr 1 znajduje się biuro obsługi klienta. Na pierwsze piętro prowadzą schody, brak windy.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 
Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), ma prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Ożarowice. Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem tj. planowaną wizyta w urzędzie. (kliknij po wzór zgłoszenia)
 
Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ug.ozarowice.pl
- za pośrednictwem faksu na nr : 32 284 50 24
- drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice
- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Ożarowice

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24