Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 23 września 2020 r. 267 dzień roku, imieniny obchodzą: Bogusław, Liwiusz i Tekla
Tablica aktualności

14.05.2020r -XVI Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 14 maja 2020 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
ul. Dworcowa 15  odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XV/2020.
5.    Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowice z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata  2018-2020” za rok 2019.
6.    Sprawozdanie opisowe z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok
7.    Ocena  Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
8.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032  – projekt nr 1/XVI,
9.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020  – projekt nr 2/XVI,
9.3) zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Ożarowice wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 3/XVI,
9.4) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanej  grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 4/XVI,
9.5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu  – projekt nr 5/XVI,
9.6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2020 roku – projekt nr 6/XVI,
9.7) zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Pyrzowice – Etap I – projekt nr 7/XVI,
9.8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 8/XVI,
9.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 9/XVI,
9.10) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 10/XVI,
9.11) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 11/XVI,
9.12) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 12/XVI,
9.13) zmiany uchwały Nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku dotyczącej likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice – projekt nr 13/XVI,
9.14) powierzenia Komisji Rewizyjnej wniosku z dnia 27 marca 2020 roku – projekt nr 14/XVI,
9.15) rozpatrzenia wniosku z dnia 19 listopada 2019 roku – projekt nr 15/XVI.
9.16) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 16/XVI,
9.17) rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XVI,
9.18) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 18/XVI,
9.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XVI,
9.20) rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 20/XVI,
9.21) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
– projekt nr 21/XVI,
9.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XVI,
9.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XVI,
9.24) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XVI.
10.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24