Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 8 sierpnia 2020 r. 221 dzień roku, imieniny obchodzą: Sylwiusz, Cyryl i Emilian
Tablica aktualności

Oferta pracy Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. Projektów

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• staż pracy min. 2 lata,
• doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych i rozliczania wniosków o płatność,
• znajomość źródeł finansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich,
• znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programów do prezentacji.
Wymagania pożądane:
• wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne,
• doświadczenie w koordynacji i prowadzeniu projektów,
• znajomość języka obcego,
• prawo jazdy kat. B.
Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
• obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
• organizacja pracy Rady LGD oceniającej projekty,
• przygotowywanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną,
• monitorowanie realizacji umów,
• koordynowanie projektów współpracy,
• sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
• rozliczanie projektów,
• planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem Biura,
• doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.
Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy,
• dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy – pełny etat (od poniedziałku do piątku; 8 godzin dziennie; 40 godzin tygodniowo; praca związana z obsługą sprzętu komputerowego powyżej 4 godzin dziennie),
• miejsce pracy: Biuro LGD – Pyrzowice ul. Centralna 5, obszar LGD „Brynica to nie granica”, gotowość do wyjazdów służbowych,
• przewidywane zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony; przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 września 2020 r.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica” lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” Pyrzowice ul. Centralna 5, 42-625 Ożarowice z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. projektów” w terminie do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w siedzibie Biura LGD oraz na stronie internetowej LGD.

Szczegóły na WWW.LGD-BRYNICA.PL
                                                                                          Przewodniczący Zarządu
                                                                                             /-/ Janusz Majczak

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24