Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Niedziela, 17 stycznia 2021 r. 17 dzień roku, imieniny obchodzą: Antoni, Jan i Alba
Tablica aktualności

26.11.2020r -XX Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIX/2020.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2032 – projekt nr 1/XX,
6.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020 – projekt  nr 2/XX,
6.3) określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2021 rok – projekt nr 3/XX,
6.4) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2021 – projekt 4/XX,
6.5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2021 rok – projekt nr 5/XX,
6.6) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2021 rok– projekt nr 6/XX,
6.7)  wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  terenie Gminy Ożarowice zmienionej Uchwałą nr XVII.292.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV.243.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 7/XX,
6.8)  uchylenia Uchwały Nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice – projekt nr 8/XX,
6.9)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości budynkowej – projekt nr 9/XX,
6.10)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 10/XX,
6.11)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 11/XX,
6.12)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 12/XX,
6.13)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 13/XX,
6.14)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 14/XX,
6.15)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 15/XX,
6.16)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – projekt nr 16/XX,
6.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XX,
6.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XX,
6.19)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania– projekt nr 19/XX,
6.20)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XX,
6.21)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XX,
6.22)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola w Tąpkowicach – projekt nr 22/XX,
6.23)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XX,
6.24)  przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice – projekt nr 24/XX.         
7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.   Sprawy różne.
10.   Zakończenie obrad sesji.
 


KOMUNIKAT

Informuję mieszkańców, że planowana sesja Rady Gminy Ożarowice odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 14.00.

Jednocześnie zalecam mieszkańcom śledzenie przebiegu obrad za pomocą środków komunikacji online.

Ponadto, w przypadku zadeklarowania fizycznego udziału w obradach Rady Gminy Ożarowice w dniu 26 listopada 2020 roku w budynku Urzędu Gminy informuję dodatkowo, że taki udział będzie zapewniony wyłącznie z zachowaniem norm ostrożnościowych przewidywanych przepisami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemicznego.

Jednocześnie informuję mieszkańców, że w przypadku zadeklarowania fizycznej obecności podczas sesji, taką obecność deklaruje mieszkaniec na wyłączną własną odpowiedzialność.

Mieszkaniec uczestniczący w przebiegu sesji powinien posiadać maseczkę ochronną.
                                       
                                                                               Wójt Gminy Ożarowice
                                                                            mgr inż. Grzegorz Czapla

 

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24