Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Niedziela, 17 stycznia 2021 r. 17 dzień roku, imieniny obchodzą: Sulpicjusz, Rościsław i Przemił
Tablica aktualności

17.12.2020r -XXI Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 17 grudnia 2020 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

Projekt porządku obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr XX/2020.
5.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2020-2034  – projekt nr 1/XXI,
6.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2020  – projekt nr 2/XXI,
6.3) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 –projekt nr 3/XXI,
6.4) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034 –projekt nr 4/XXI
6.5) uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2021 – projekt nr 5/XXI,
6.6) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ożarowice – projekt nr 6/XXI,
6.7) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice – projekt nr 7/XXI,
6.8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych – projekt 8/XXI,
6.9) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych –projekt 9/XXI,
6.10) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych –projekt 10/XXI,
6.11) powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych - projekt nr 11/XXI,
6.12) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku – projekt nr 12/XXI,
6.13) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2021 roku - projekt nr 13/XXI,
6.14) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych na 2021 rok- projekt nr 14/XXI,
6.15) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2021 rok - projekt nr 15/XXI,
6.16) rozpatrzenia wniosku z dnia 16 października 2020 roku – projekt nr 16/XXI,
6.17) rozpatrzenia wniosku z dnia 19 listopada 2020 roku – projekt nr 17/XXI,
6.18) zmiany w Uchwale Nr XIV.239.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 r.w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice zmienionej Uchwałą Nr XVI.273.2020 z dnia 14 maja 2020 r. - projekt nr 18/XXI.
7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.   Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24