Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Niedziela, 11 kwietnia 2021 r. 101 dzień roku, imieniny obchodzą: Leon, Jaromir i Gemma
Tablica aktualności

24.03.2021r -XXIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 24 marca 2021 roku (środa) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.   Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.   Wybór Sekretarza obrad.
3.   Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.   Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXII/2021.
5.   Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
6.  Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ożarowic z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020” za rok 2020.
7.  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacja o  stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
8.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
9.  Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2021-2034  – projekt nr 1/XXIII,
9.2) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021  – projekt nr 2/XXIII,
9.3) przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – projekt nr 3/XXIII,
9.4) udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Ożarowice dla wskazanych grup przedsiębiorców z powodu COVID-19 -  projekt nr 4/XXIII,
9.5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadania związanego z przebudową dróg – projekt nr 5/XXIII,
9.6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarowice w 2021 roku – projekt nr 6/XXIII,
9.7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie zadania bieżącego – projekt nr 7/XXIII,
9.8) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarowice na rok 2021– projekt nr 8/XXIII,
9.9) rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia zapisu audio-wizualnego prac obrad Komisji Stałych Rady Gminy Ożarowice – projekt nr 9/XXIII,
9.10) rozpatrzenia wniosku z dnia 2 lutego 2021 roku - projekt nr 10/XXIII,
9.11) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice - projekt nr 11/XXIII,
9.12) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - projekt nr 12/XXIII,
9.13) rozpatrzenia petycji  o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego –projekt nr 13/XXIII,
9.14) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 14/XXIII,
9.15) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania w Ożarowicach - projekt nr 15/XXIII,
9.16) rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego – projekt nr 16/XXIII,
10.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
11.   Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za II półrocze 2020 roku.
12.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.   Sprawy różne.
14.   Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24