Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Poniedziałek, 9 sierpnia 2022 r. 220 dzień roku, imieniny obchodzą: Domicjan, Domicjana i Dominika
Tablica aktualności

Konsultacje społeczne dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ożarowice

Wójt Gminy Ożarowice zaprasza na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gminy, w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ożarowice, które odbędą się w dniu 02.08.2022 r. (wtorek):
o godz. 16:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach
, ul. Dworcowa 15, oraz
o godz. 18:00 w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach, ul. Zwycięstwa 17.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy dla Gminy Ożarowice w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag.


OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lipca 2022 r.w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Wójt Gminy Ożarowice zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ożarowice

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. obszarów.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”.
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”.
c. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.
Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza.
Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.
Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 18 lipca 2022 r:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Ożarowice (https://www.ozarowice.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.ozarowice.pl).
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.
                                                                                                            Wójt Gminy Ożarowice
                                                                                                             /-/ Grzegorz Czapla

OBWIESZCZENIE (do pobrania pdf)
Formularz konsultacyjny (DOC)
Formularz konsultacyjny (PDF)
Projekt uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ożarowice wraz z załacznikami.pdf
Informacje dot. konsultacji zamieszczone w BIP

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24