Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 7 grudnia 2022 r. 341 dzień roku, imieniny obchodzą: Józefa, Polikarp i Zdziemił
Tablica aktualności

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Rozwój usług środowiskowych w Gminie Ożarowice”

Wójt Gminy Ożarowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

  Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w zakresie w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu będzie miało formę powierzenia wykonywania zadania publicznego.

  W ramach konkursu wyłonione zostaną podmiot/y który będą realizować następujące zadania publiczne:
Zadanie nr 1 – Uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych w Ożarowicach.
Zadanie nr 2 – Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.

Otwarty konkurs ofert  dotyczy zadań, które będą realizowane w okresie od  1 stycznia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.  

Komunikat w sprawie wprowadzenia zmiany w treści
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Ożarowice informuje o wprowadzeniu zmiany w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ożarowice w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ogłoszeniu wprowadza się następujące zmiany:
zapis obecny w części ogłoszenia pn.: TERMINY SKŁADANIA OFERT I ROZSTRZYGNIĘĆ” otrzymuje brzmienie:
1. Oferty można składać od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 25.11.2022 r.
2. Oferty złożone po dniu 25.11.2022 r. nie będą rozpatrywane.

Podmioty, których oferty nie będą rozpatrywane z powyższego powodu, zostaną o tym fakcie poinformowane.

Pozostałe zapisy otwartego konkursu ofert nie ulegają zmianie.

      SZCZEGÓŁY KONKURSU (kliknij)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24