Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 7 grudnia 2022 r. 341 dzień roku, imieniny obchodzą: Marcisław, Józefa i Polikarp
Tablica aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030

Informujemy, że Gmina przystąpiła do prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030”. Jest to podstawowy dokument długofalowej polityki Gminy, a jego opracowanie jest wręcz niezbędne, do utworzenia efektywnej platformy współpracy i współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym: samorządu, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców.

Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Ożarowice. Prace nad opracowaniem aktualnych celów rozwoju i zaplanowaniem działań mają także za zadanie wykorzystać pojawiające się możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla nowych inwestycji publicznych, na rzecz tworzenia dobrej przestrzeni życia i prowadzenia inwestycji na obszarze gminy.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do poprawy ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

W toku prac prowadzonych nad Strategią, zostaną przeprowadzone badania sondażowe oraz konsultacje społeczne, mające na celu zbieranie uwag i opinii od społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych podmiotów. Już teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad Strategią, o których zostaniecie Państwo poinformowani.

WARSZTATY STRATEGICZNE   28.11.2022r godz. 16:00 (w UG Ożarowice)
Niezwykle istotnym elementem procesu przygotowywania Strategii są warsztaty strategiczne. Właściwie przeprowadzone warsztaty, gwarantują ujęcie w tym dokumencie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami społeczności lokalnej.

W toku prac związanych z przygotowaniem Strategii zaplanowano między innymi zebranie odpowiednich danych ankietowych, a także spotkań konsultacyjnych w postaci warsztatów strategicznych z mieszkańcami i kluczowymi podmiotami wpływającymi na kształtowanie i wdrażanie polityki rozwoju Gminy.

Celem Strategii Gminy jest stworzenie odpowiednich warunków, które mają odpowiadać na potrzeby mieszkańców związane z podniesieniem jakości życia, warunków zamieszkania, oraz możliwości rozwoju dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i inwestorów mogących stworzyć atrakcyjne miejsca pracy na jej terenie.

W nawiązaniu do powyższego zapraszamy do udziału w warsztatach strategicznych, które poświęcone będą identyfikacji i diagnozie problemów oraz potencjałów i szans rozwojowych  Gminy Ożarowice w ujęciu strategicznym. Celem warsztatów jest wypracowanie podstaw do formułowania celów i kierunków działań strategicznych. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w dniu 28 listopada br. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15.

ANKIETA SONDAŻOWA
W związku prowadzeniem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania zawarte w ankiecie. Państwa udział w prowadzonych badaniach sondażowych jest ważny, ponieważ zebrane informacje umożliwią określenie celów i kluczowych kierunków rozwoju Gminy, pozwolą zbadać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, przekładające się na wizję  rozwoju Gminy do 2030 roku. Ustalona Strategia pozwoli wykorzystać pojawiające się możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, na rzecz tworzenia dobrej przestrzeni życia i prowadzenia inwestycji na obszarze Gminy.

Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety sondażowej.
a) drogą elektroniczną – ankieta on-line (kliknij)
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl;
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Ankieta badań sondażowych na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata 2023-2030”;
d) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice
w godzinach pracy Urzędu.
Informujemy, że ankieta jest anonimowa i skierowana głównie do mieszkańców Gminy Ożarowice.

Załączniki:
Ankieta badań sondażowych na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata
2023-2030"(pdf)

Ankieta badań sondażowych na potrzeby „Strategii Rozwoju Gminy Ożarowice na lata
2023-2030"(docx)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24