Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Środa, 7 grudnia 2022 r. 341 dzień roku, imieniny obchodzą: Józefa, Polikarp i Zdziemił
Tablica aktualności

24.11.2022r -XXXIX Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 24 listopada 2022 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVIII/2022.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034
– projekt nr 1/XXXIX,
6.2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt nr 2/XXXIX,
6.3) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Ożarowice
– projekt nr 3/XXXIX,
6.4) określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2023 rok – projekt nr 4/XXXIX,
6.5) określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2023 rok
– projekt 5/XXXIX,
6.6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2023 rok
– projekt nr 6/XXXIX,
6.7) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 7/XXXIX,
6.8) określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości i rodzajów nagród i wyróżnień Gminy Ożarowice za wysokie wyniki sportowe – projekt nr 8/XXXIX,
6.9) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
– projekt nr 9/XXXIX,
6.10) przekazania według właściwości skargi z dnia 25 lipca 2022 roku - projekt nr 10/XXXIX,
6.11) przekazania według właściwości skargi z dnia 27 lipca 2022 roku – projekt nr 11/XXXIX,
6.12) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 12/XXXIX,
6.13) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ożarowicach
– projekt nr 13/XXXIX,
6.14) przekazania według właściwości skargi z dnia 11 października 2022 roku – projekt nr 14/XXXIX,
6.15) rozpatrzenia skargi na radną Annę Drużyńską – projekt nr 15/XXXIX,
6.16) rozpatrzenia wniosku z dnia 17 października 2022 roku – projekt 16/XXXIX,
6.17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XXXIX,
6.18) przekazania według właściwości skargi z dnia 18 października 2022 roku – projekt nr 18/XXXIX,
6.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XXXIX,
6.20) rozpatrzenia wniosku z dnia 24 października 2022 roku – projekt 20/XXXIX,
6.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XXXIX.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24