Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Piątek, 29 września 2023 r. 272 dzień roku, imieniny obchodzą: Lutwin, Dariusz i Franciszek
Tablica aktualności

Informacja o debacie publicznej – raport o stanie Gminy za 2022r.

Stosownie do art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuje się mieszkańców gminy o przedłożeniu Radzie Gminy Ożarowice raportu o stanie gminy za rok 2022. Raport będzie przedmiotem obrad sesji Rady Gminy planowanej na dzień 7 czerwca 2023 roku. Zgodnie z art. 28aa ust. 6 i 7 w/w ustawy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos w debacie nad raportem. W przypadku gotowości zabrania głosu podczas obrad sesji mieszkaniec składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 osób. Przedmiotowe zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice

                                                                                                                  Marian Czernikarz

RAPORT O STANIE GMINY OŻAROWICE W 2022r. (do pobrania)

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24