Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 9 grudnia 2023 r. 343 dzień roku, imieniny obchodzą: Leokadia, Waleria i Joachim
Tablica aktualności

31.10.2023r -XLVIII Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 31 października 2023 roku (wtorek) o godz.13:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLVII/2023.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez Zespół opiniujący.
8. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2024 – 2027:
- powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów,
- przeprowadzenie wyborów,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na okres kadencji 2024-2027 – projekt nr 1/XLVIII.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1)   wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 
– projekt nr 2/XLVIII,
9.2)   wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt nr 3/XLVIII,
9.3)  określenia wysokości stawki opłaty targowej na 2024 rok – projekt nr 4/XLVIII,
9.4)  określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2024 rok– projekt 5/XLVIII,
9.5)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2024 rok  – projekt nr 6/XLVIII,
9.6)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XLVIII,
9.7)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XLVIII,
9.8)   wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XLVIII,
9.9)   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  – projekt nr 10/XLVIII,
9.10)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym –projekt nr 11/XLVIII,
9.11)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 12/XLVIII,
9.12)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 13/XLVIII,
9.13)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 14/XLVIII,
9.14)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 15/XLVIII,
9.15)  rozpatrzenia petycji dotyczącej przywrócenia planu zagospodarowania przestrzennego do stanu sprzed zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr XLIV.873.2023 Rady Gminy Ożarowice z dnia 7 czerwca 2023r. oraz umożliwienia składania wiążących uwag do procedowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – projekt nr 16/XLVIII,
9.16)  rozpatrzenia wniosku z dnia 11 września 2023 roku – projekt nr 17/XLVIII.
9.17)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XLVIII,
9.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XLVIII,
9.19)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 20/XLVIII,
9.20)  wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr  NPII.4131.1.980.2023 z dnia 28 września 2023 roku– projekt nr 21/XLVIII,
9.21)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XLVIII,
9.22)  rozpatrzenia wniosku z dnia 5 października 2023 roku – projekt nr 23/XLVIII,
9.23)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 6 października 2023 roku – projekt nr 24/XLVIII,
9.24)  rozpatrzenia wniosku z dnia 10 października 2023 roku – projekt nr 25/XLVIII.
10.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych  złożonych za 2022 rok.
11.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
12.   Sprawy różne.
13.   Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24