Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Aneta, Marceli i Andrzej
Tablica aktualności

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Ożarowice ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LII.1026.2024 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ożarowice do roku 2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Ożarowice w zakresie rewitalizacji.
W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie nie więcej niż 6 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj.:
- radny wskazany przez Radę Gminy Ożarowice,
- przedstawiciel Urzędu Gminy Ożarowice lub jednostki organizacyjnej, wskazanej przez Wójta Gminy Ożarowice,
- przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji,
- przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,
- przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą,
- przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną (w tym reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji).

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał od 21.06.2024 r. do dnia 04.07.2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice,
2) bezpośrednio w Urzędzie Gminy Ożarowice (biuro obsługi klienta na parterze budynku) w godzinach pracy urzędu, tj.:
poniedziałek 7:00 - 16:00
wtorek, środa, czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00
Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Ożarowice. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
1) niepodpisane,
2) złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony.

                                                                                                       (-) Wójt Gminy
                                                                                              mgr inż. Grzegorz Czapla


Załączniki:
1. uchwała nr LII.1026.2024 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 marca 2024 r. r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
2. Formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą RODO

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24