Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Czwartek, 25 lipca 2024 r. 207 dzień roku, imieniny obchodzą: Rudolf, Rudolfina i Jakub
Tablica aktualności

Realizacja projektu pn: "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Ożarowice"

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

                       Oś priorytetowa:   9. Włączenie społeczne
                       Działanie:   2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
                       Poddziałanie:  10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu
                       wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Ożarowice.

W ramach projektu, uczestnicy i społeczność w której funkcjonują będą objęci kompleksowym wsparciem, które ułatwi im funkcjonowanie w zakresie poszczególnych ról społecznych, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania rodziny. Zostanie to zapewnione poprzez zaangażowanie tych osób i instytucji na obszarze gminy, które zajmują się tematem wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i podejmowaniem działań na rzecz dzieci, i które podejmą następujące działania tj:

praca bezpośrednia z rodzinami mającymi problemy w tym wsparcie psychologiczne i językowe, organizacja form wsparcia grupowego w tym zajęcia tematyczne, wsparcie dla dzieci mających problemy w nauce oraz organizacja działań środowiskowych w tym pikniku integracyjnego i zapewnienie dzieciom warsztatów w tym podczas podczas ferii zimowych.

Lider projektu: Gmina Ożarowice

Realizator projektu: Centrum Usług Wspólnych Ożarowice

Dofinansowanie projektu z UE:  91 312,52 zł,

Wartość całkowita projektu: 107 426,50

Czas trwania: 2023-01-01 – 2023-06-30

Więcej informacji – Centrum Usług Wspólnych Ożarowice, tel. 32 393 90 11  
 

 
   
   

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24