Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Leon, Aleksy i Leona
Tablica aktualności

Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „Katowice” w Pyrzowicach

15.09.2016r. mija termin skaładania wniosków o odszkodowanie (kliknij)

Formularz wniosku o odszkodowanie (pobierz plik doc)

Formularz wniosku o odszkodowanie (pobierz plik pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje Urzędu Gminy Ożarowice w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach zamieszczane są na stronie BIP Urzędu Gminy Ożarowice (kliknij).

Aktualna prognoza ruchu lotniczego spowodowana takimi czynnikami jak: spadki cen usług linii lotniczych czy wzrost popularności przelotów turystycznych wskazuje, iż aby zapewnić wysoki standard obsługi pasażerów oraz zwiększenie przepustowości zgodnie z europejskimi kierunkami rozwoju niezbędna jest rozbudowa i modernizacja części lotniskowej i portowej MPL ”KATOWICE” w Pyrzowicach.

Należy przy tym zaznaczyć, że dynamiczny rozwój lotniska będzie miał wpływ na klimat akustyczny terenów sąsiadujących z lotniskiem. W połączeniu ze zlokalizowanymi w pobliżu trasami komunikacyjnymi (droga ekspresowa S1, autostrada A1) poziom hałasu przekroczy wartości dopuszczalne (zwłaszcza dla terenów mieszkaniowych).

W związku z powyższym, istotne jest wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania, który to już raz był ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego dnia 27 sierpnia 2008 r. Obszar ten obowiązywał do dnia 15 listopada 2008 r., po czym wygasł z chwilą zmiany podstawy prawnej czyli wejścia w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konieczność utworzenia w/w obszaru dla lotniska w Pyrzowicach, stwierdził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w wydanej w dniu 18 kwietnia 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z dyspozycją, Zarząd Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. wystąpił z wnioskiem z dnia 25 lipca 2012 r. do Zarządu Województwa Śląskiego o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

Nowy obszar, ze względu na wspomnianą rozbudowę będzie poszerzony i będzie stanowił powierzchnię 23,39 km2.

Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla MPL „KATOWICE” w Pyrzowicach. Sprawę prowadzi Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Z dokumentami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie urzędu (Katowice ul. Wita Stwosza 7, pok. 310, III piętro) oraz na stronie internetowej www.slaskie.pl
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne przedłużono do 20 września 2013r

Pisemne uwagi zgłaszać można (podając swoje imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji) na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@slaskie.pl

Informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (kliknij).

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24