Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Leona, Jadwiga i Bogdan
Tablica aktualności

17.01.-17.02.2024r -konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji na formularzu konsultacyjnym.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Ożarowice.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych (w tym podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą , bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji, do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 17 stycznia 2024 r. do dnia 17 lutego 2024 r.

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,
    42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji”,
  3. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto, konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

  • Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie zapisów proponowanego regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
  • Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu. Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 576937852 od godz. 09:00 do 12:00 w środy oraz od godz. 15:00 do 18:00 w piątki.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z przygotowanego formularza. Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach.

PROJEKT UCHWAŁY
UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY
FORMULARZ KONSULTACYJNY (plik pdf)
FORMULARZ KONSULTACYJNY (edytowalny plik docx)
INFORMACJA DOT. KONSULTACJI

 

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24