Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Sobota, 2 marca 2024 r. 62 dzień roku, imieniny obchodzą: Henryk, Krzysztof i Prosper
Tablica aktualności

Realizacja projektu pn: „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”

Projekt pn.  „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- konkurs

Tytuł projektu: Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych

Beneficjent: Gmina Ożarowice

Wartość projektu: 144 250,00 zł

Dofinansowanie UE: 122 612, 50 zł

Okres realizacji: 02.08.2021 r. - 29.07.2022 r.

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Ożarowice w okresie 02.08.2021 r.-29.07.2022 r.

Przedmiot projektu:
Projekt obejmuje działania adresowane do osób z terenu gminy Ożarowice w tym do osób
z niepełnosprawnością, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych.
W ramach projektu realizowane będą działania na rzecz włączenia społecznego, w tym działania środowiskowe oraz usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych, praca socjalna oraz o charakterze zawodowym: kursy, szkolenia zawodowe lub staż (w zależności od potrzeb wynikających z indywidualnej ścieżki danego uczestnika). Wsparcie w ramach projektu poprzedzone zostanie indywidualną diagnozą potrzeb i osobistej sytuacji każdego klienta.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24