Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Wtorek, 17 maja 2022 r. 137 dzień roku, imieniny obchodzą: Paschalis, Herakliusz i Sławomir
Tablica aktualności

21.12.2021r -XXX Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 21 grudnia 2021 roku (wtorek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXIX/2021.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 1/XXX,
6.2) wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata       2021-2034  – projekt nr 2/XXX,
6.3) wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2021 – projekt nr 3/XXX,
6.4) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 –projekt nr 4/XXX,
6.5) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034 –projekt nr 5/XXX,
6.6) uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na rok 2022 – projekt nr 6/XXX,
6.7) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom na dofinansowanie zadania bieżącego – projekt nr 7/XXX,
6.8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XXX,
6.9) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XXX,
6.10) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 10/XXX,
6.11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 11/XXX,
6.12) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w  trybie bezprzetargowym - projekt nr 12/XXX
6.13) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w  trybie bezprzetargowym– projekt nr 13/XXX
6.14) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku w Tąpkowicach –  projekt nr 14/XXX,
6.15) utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu  - projekt nr 15/XXX,
6.16) zmiany Uchwały Nr XIX/204/2016 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Ożarowice na lata 2016-2025 -projekt nr 16/XXX,
6.17) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 roku – projekt nr 17/XXX,
6.18) przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2022 roku – projekt nr
18/XXX,
6.19) przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych na 2022 rok – projekt nr 19/XXX,
6.20) przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2022 rok – projekt nr 20/XXX,
6.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XXX,
6.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XXX,
6.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt 23/XXX,
6.24) rozpatrzenia podania z dnia 4 listopada 2021 roku – projekt nr 24/XXX,
6.25) uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – projekt nr 25/XXX.

  7.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
  8.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  9.  Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24