Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Czwartek, 25 lipca 2024 r. 207 dzień roku, imieniny obchodzą: Rudolfina, Jakub i Sławosław
Tablica aktualności

08.09.2022r -XXXVI Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 8 września 2022 roku (czwartek) o godz.14.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXV/2022.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1)  wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2022-2034 – projekt nr 1/XXXVI,
6.2)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2022 – projekt  nr 2/XXXVI,
6.3)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 3/XXXVI,
6.4)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych– projekt nr 4/XXXVI,
6.5)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 5/XXXVI,
6.6)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych– projekt nr 6/XXXVI,
6.7)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XXXVI,
6.8)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym 
– projekt nr  8/XXXVI,
6.9)  oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
– projekt nr 9/XXXVI,
6.10)  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  Gminy Ożarowice
– projekt nr 10/XXXVI,
6.11)  opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt
– projekt nr 11/XXXVI,
6.12) powołania Doraźnej Komisji Statutowej – projekt nr 12/XXXVI,
6.13) zmiany uchwały Nr XL/456/2018 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ożarowice – projekt nr 13/XXXVI,
6.14) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ożarowice w roku szkolnym 2022/2023
– projekt nr 14/XXXVI,
6.15) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach – projekt Nr 15/XXXVI,
6.16) rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
– projekt nr 16/XXXVI,
6.17) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 17/XXXVI,
6.18) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XXXVI,
6.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XXXVI,
6.20) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 20/XXXVI,
6.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 21/XXXVI,
6.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XXXVI.
 7.   Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
 8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9.   Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24