Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
epuap logo fb logo bip logo
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r. 106 dzień roku, imieniny obchodzą: Potencjanna, Sylwester i Sylwestra
Tablica aktualności

25.01.2023r -XLI Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 25 stycznia 2023 roku (środa) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XL/2022.
5.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2023-2037 -projekt nr 1/XLI,
6.2) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 -projekt nr 2/XLI,
6.3) dokonania zmian w Uchwale Nr XVII.301.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych -projekt nr 3/XLI,
6.4) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 4/XLI,
6.5) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 5/XLI,
6.6) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 6/XLI,
6.7) oddania gruntu w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym -projekt nr 7/XLI,
6.8) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej -projekt nr 8/XLI,
6.9) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice -projekt nr 9/XLI,
6.10) poparcia apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie akcji
Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. na rzecz Samorządu Województwa Śląskiego -projekt nr 10/XLI,
6.11) zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych Ożarowice przyjętego Uchwałą Nr XXIV.439.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Ożarowice oraz nadania tej jednostce statutu -projekt nr 11/XLI,
6.12) przekazania według właściwości skargi do Sejmiku Województwa Śląskiego -projekt nr 12/XLI,
6.13) przekazania według właściwości skargi do Wojewody Śląskiego w Katowicach -projekt nr 13/XLI,
6.14) przekazania według właściwości wniosku z dnia 24 października 2022 roku -projekt nr 14/XLI,
6.15) powierzenia do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej wniosku z dnia 5 grudnia 2022 roku -projekt nr 15/XLI,
6.16) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 16/XLI,
6.17) przekazania według właściwości skargi z dnia 6 grudnia 2022 roku -projekt nr 17/XLI,
6.18) przekazania według właściwości skargi z dnia 6 grudnia 2022 roku -projekt nr 18/XLI,
6.19) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 19/XLI,
6.20) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 20/XLI,
6.21) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 21/XLI,
6.22) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 22/XLI,
6.23) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 23/XLI,
6.24) rozpatrzenia wniosku z dnia 21 grudnia 2022 roku -projekt nr 24/XLI,
6.25) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 25/XLI,
6.26) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice -projekt 26/XLI,
6.27) przekazania według właściwości skargi z dnia 2 stycznia 2023 roku -projekt nr 27/XLI.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Komunalnych za 2022 rok.
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia za 2022 rok.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24