Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Leon, Aleksy i Leona
Tablica aktualności

22.03.2023r -warsztaty informacyjno-konsultacyjne dot. prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji

W dniu 25 stycznia 2023 roku Rada Gminy Ożarowice przyjęła Uchwałę nr XLI.774.2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice.

Uchwała Nr XLI.774.2023 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice

Na terenie 3 sołectw Gminy, w Tąpkowicach, Ożarowicach oraz Pyrzowicach, wyznaczono obszary do rewitalizacji. Wyznaczenie tych obszarów, w kolejnym etapie prac, umożliwi opracowanie kompleksowego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarowice do roku 2030. Już teraz gorąco zachęcamy do uczestnictwa w dalszych pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji,
o których będziecie Państwo informowani.

Gminny Program Rewitalizacji stworzy szanse na ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe, określi cele, kierunki działań i sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej obszarów rewitalizacji Gminy Ożarowice, a system monitorowania i oceny programu, zapewni jego skuteczność i efektywność. Realizacja wskazanych w programie podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, a także związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co przełoży się na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Chcemy, aby program został sporządzony przy jak najszerszym udziale mieszkańców, przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób reprezentujących instytucje kultury, edukacji i sportu. Już w trakcie opracowywania diagnozy
na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji prowadziliśmy konsultacje społeczne z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Zebraliśmy ponadto szereg uwag, dzięki wykorzystaniu innych narzędzi konsultacyjnych, w tym dedykowanego numeru telefonu oraz w trakcie zorganizowanych otwartych spotkań z interesariuszami programu rewitalizacji.

Liczymy na Państwa pomysły związane z procesem rewitalizacji Gminy Ożarowice zapraszając na warsztaty informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się w dniu 22.03.2023r. (środa) o godz. 15:30 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15.
Na spotkaniu przedstawiona zostanie istota, cele i zasady prowadzenia rewitalizacji. Przedstawimy również strukturę fiszki projektowej oraz zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. konieczność zachowania komplementarności problemowej, przestrzennej i finansowej. Zachęcamy Państwa do realizacji przedsięwzięć opartych na zasadach partnerstwa, tak by zwiększyć szansę kompleksowego rozwiązania danego problemu na obszarze rewitalizacji.

Ponadto bardzo liczymy na Państwa działania projektowe związane z procesem rewitalizacji Gminy Ożarowice udostępniając formularz Karty Projektu Rewitalizacyjnego dostępnego poniżej.

Masz pomysł na projekt, który poprawi jakość życia w Gminie Ożarowice?
Masz pomysł na rozwiązanie dostrzeżonych problemów w sferze społecznej, czy związanych z nimi problemów występujących w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej?
Chcesz być aktywny i zadziałać na rzecz twojej gminy?
Już teraz zgłoś swój pomysł na Karcie Projektu Rewitalizacyjnego (do dnia 29.03.2023 r.).

Prosimy o wypełnienie i zgłoszenie karty rewitalizacyjnej:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Karta projektu rewitalizacyjnego”.

c) bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu.

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO (edytowalny plik doc)
KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO (plik pdf)
 

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24