Pomniejszenie tekstu Powiększenie tekstu  
Wersja kontrastowa: A A A
Deklaracja dostępności Strona główna Home Ikona kontaktu Kontakt
UE logo epuap logo fb logo bip logo
Środa, 17 lipca 2024 r. 199 dzień roku, imieniny obchodzą: Andrzej, Aleksja i Karolina
Tablica aktualności

24.08.2023r -XLVI Sesja Rady Gminy Ożarowice

Dnia 24 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godz.14:00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Ożarowicach ul. Dworcowa 15 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Ożarowice.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice
                                                                                                  Marian Czernikarz

1.  Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
2.  Wybór Sekretarza obrad.
3.  Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
4.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV/2023.
5.  Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV/2023.
6.  Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady Gminy.
7.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
8.1)  wprowadzenia  zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2023 – projekt  nr 1/XLVI,
8.2)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni  ścieków i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na terenie Gminy Ożarowice  - projekt nr 2/XLVI,
8.3)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 3/XLVI,
8.4)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 4/XLVI,
8.5)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 5/XLVI,
8.6)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 6/XLVI,
8.7)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 7/XLVI,
8.8)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 8/XLVI,
8.9)  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej – projekt nr 9/XLVI,
8.10) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 10/XLVI,
8.11) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt nr 11/XLVI,
8.12) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych kadencji 2024-2027 – projekt nr 12/XLVI,
8.13)  upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Ożarowice do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2024-2027– projekt 13/XLVI,
8.14)  uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 14/XLVI,
8.15)  trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarowicach – projekt nr 15/XLVI,
8.16)  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Ożarowice – projekt nr 16/XLVI,
8.17)  rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość postępowania – projekt nr 17/XLVI,
8.18)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 18/XLVI,
8.19)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 19/XLVI,
8.20)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 20/XLVI,
8.21)  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach – projekt nr 21/XLVI,
8.22)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 22/XLVI,
8.23)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 23/XLVI,
8.24)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 14 czerwca 2023 roku – projekt nr 24/XLVI,
8.25)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 25/XLVI,
8.26)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 26/XLVI,
8.27)  przekazania według właściwości wniosku z dnia 5 lipca 2023 roku – projekt nr 27/XLVI,
8.28)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 28/XLVI,
8.29)  rozpatrzenia ponowionej skargi na Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Ożarowice – projekt nr 29/XLVI.
8.30)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 30/XLVI,
8.31)  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Ożarowice – projekt nr 31/XLVI.
9.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dostęp do tej formy udziału zapewniony jest poprzez stronę internetową oraz BIP. Jawność zagwarantowana jest również możliwością wstępu na sesje Rady Gminy.

 

powrót

Ikona drukowania drukuj

Gmina Ożarowice
Mały herb Ożarowic
Urząd Gminy Ożarowice
42-625 Ożarowice
ul. Dworcowa 15

Tel.: 32 285 72 22
Fax: 32 284 50 24